Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Членове

ЕМИЛИЯ ЛИСИЧКОВА
Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА
САША ТРАЙЧЕВА
Филолог и преводач
РУМЯН СЕЧКОВ
Директор на Фондация "С.Е.Г.А."
ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИН ЯНЧЕВ
Исторически факултет на СУ "Климент Охридски"
ДАНАИЛ ЦОНКОВ
Търговски директор на Тангра мега рок радио
МАРИНА ДИМОВА
Ръководител проект "Интегрирано местно развитие"
МАРИАНА МИЛОШЕВА КРУШ
Експерт общностно развитие
СТОЯН АНАДОЛИЕВ
Председател на НЧ „Обединение”, гр. Кърджали
АСОЦИАЦИЯ "СЪВРЕМЕННИ ЧИТАЛИЩА"

Точки на присъствие
ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД "ЧИТАЛИЩА"

Точки на присъствие

НЧ "Просвета"
гр. Кула
НЧ "Земеделец"
с. Ново село
НЧ "Напредък"
гр. Радомир
НЧ "Постоянство"
гр. Лом
НЧ "Цар Борис III"
гр. София
НЧ "Възраждане"
гр. Бойчиновци
НЧ "Светлина"
г. Бов
НЧ "Развитие-1892"
гр. Бяла Слатина
НЧ "Развитие"
с. Телиш
НЧ "Съзнание-1927"
с. Долни Вадин
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий"
с. Дорково
НЧ "Съгласие"
гр. Тетевен
НЧ "Св.Св. Кирил и Методий"
с. Търнене
НЧ "Зора"
с. Радилово
НЧ "Просвета"
с. Ясен
НЧ "Пробуда-27"
с. Дисевица
НЧ "Възраждане"
с. Тодорово
НЧ "Наука-27"
с. Брестовец
НЧ "Развитие"
гр. Плевен
НЧ "Слънце"
с. Ралево
НЧ "Пробуда"
гр. Плевен
НЧ "Ракитин"
гр. Плевен
НЧ "Л.Каравелов"
с. Куртово Конаре
НЧ "Пробуждане"
с. Тученица
НЧ "Хр. Ботев"
с. Столетово
НЧ "Върбица"
с. Върбица
НЧ "Просвета 1907"
с. Бръшляница
НЧ "Напредък1871"
гр. Никопол
НЧ "Христо Ботев-1"
с. Коиловци
НЧ "Орфееви гори"
гр. Смолян
НЧ "Изгрев"
с. Граф Игнатиево
НЧ "Климент Браницки"
гр. Славяново
НЧ "Светлина"
с. Труд
НЧ "Съзнание'
с. Брестовица
НЧ "Хр. Ботев - 97"
гр. Белене
НЧ "Искра"
с. Ягодово
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий”
гр. Раковски
НЧ "Цв. Радойнов"
с. Крън
НЧ "Развитие"
гр. Дряново
НЧ "Искра"
гр. Казанлък
НЧ "Обединение"
гр. Кърджали
НЧ "Хр. Ботев"
с. Ценово
НЧ "Заря"
с. Тулово
НЧ "Трудолюбие"
гр. Бяла
НЧ "Зора"
гр. Ямбол
НЧ "Ал. Константинов"
гр. Провадия
НЧ "Св. Св. Кирил и Методий”
гр. Бургас
НЧ "Светлина"
гр. Поморие
НЧ "Просвета-1924"
гр. Малко Търново
НЧ "Просвета"
гр. Варна
НЧ "Васил Левски"
гр. Балчик