Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Краен срок за подаване на кандидатурите за Конкурс АГОРА 2012

Неделя, 17 Февруари 2013

Платформа АГОРА обявява за четвърта поредна година Конкурс АГОРА за най-успешна гражданска инициатива, реализирана от читалище. Конкурсът се реализира с подкрепа от фондация "Чарлз Стюарт Мот".

В конкурса ще бъдат отличени практики, проекти и инициативи на читалища, които през 2012 година са стимулирали участие на гражданите в решаване на проблеми на общността, отговорили са на реални нейни потребности, мобилизирали са подкрепа за различни каузи, повишили са солидарността и доверието, подпомогнали са изграждането на активни общности за местно развитие. Очакваме предложените кандидатури да акцентират върху ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие.

Конкурсът се организира от Платформа АГОРА в партньорство с Министерството на културата на Република БългарияКомуникационна агенция PRoWay , Университетско издателство „Св.Климент Охридски", със съдействието на Принцес Хотел София и с медийната подкрепа на Българското Национално Радио, dir.bg, dnes.bg и ngobg.info (информационен портал за НПО в България).

За втора поредна година в рамките на Конкурс АГОРА 2012 Министерството на културата ще отличи читалище - участник в конкурса със специална грамота за "Принос в развитието на читалищното дело".

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, които са реализирали самостоятелно или в партньорство граждански инициативи за развитие в своята общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат постигнат през 2012 г. независимо, че може да е започнала и в предходна година. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като номинирано може да бъде само едно от тях.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА КАНДИДАТУРАТА

Кандидатстващите читалища трябва да представят инициативата си във формуляр, който може да изтеглите от тук. Кандидатурата съдържа:

• Информация за кандидатстващото читалище - име, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка.

• Информация за гражданската инициатива, включваща: име и кратко описание на инициативата, какви са ползите за общността и как гражданите/граждански групи и партньори са участвали в нея (до 2 000 знака с интервали).

• Снимки с добро качество с кратък пояснителен текст, илюстриращи инициативата (3 броя). Ще се приемат снимки САМО в електронен вариант.

КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАН ПОБЕДИТЕЛЯТ В КОНКУРСА

Кандидатурите ще се разглеждат на два етапа.

Първи етап: Набраните кандидатури за конкурса ще бъдат разгледани от 10-членно жури, което ще номинира десет от тях за участие във финалния избор. Журито ще определи номинациите въз основа на следните критерии:

• Въздействие и ползи за общността;

• Степен на гражданско участие и активност;

• Оригиналност на подхода;

• Приложимост и адаптивност сред читалищната мрежа.

Номинираните от журито кандидатури ще бъдат публикувани на интернет страницата на Платформа АГОРА, на сайта на Конкурса, на фен страницата на Конкурса във Facebook, както и в Информационния портал за неправителствените организации в България ngobg.info.

Втори етап: Победителят в конкурса ще бъде излъчен по време на официална церемония, на която финалистите ще представят на живо своите инициативи пред аудиторията. Изборът на победителя в конкурса ще стане по време на самата церемония с вота на присъстващите.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Победителят ще получи наградната пластика на Конкурс АГОРА, изработена от скулптора Марияна Кушева, придружена от сертификат и парична награда, предоставена от сдружение "Платформа АГОРА".

Журито ще отличи и три инициативи за особен принос в развитието на местните общности в следните области: "Солидарност и хуманност", "Най-продуктивно партньорство" и "Изкуство и култура за развитие". Те ще получат специални отличия - плакети "АГОРА" 2012, сертификат, парични и материални награди.

Всяка номинирана инициатива ще получи плакет и сертификат от Конкурс АГОРА 2012.

КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ

За участие е необходимо да изпратите в електронен вариант попълнен формуляр и придружаващите го снимки на ел. адрес с тема ЗА КОНКУРС АГОРА 2012. Кандидатури изпратени на хартиен носител, по пощата или с куриер няма да бъдат разглеждани!

Краен срок за подаване на кандидатурите - 17 февруари 2013 г.

 

 

С подкрепата на:

 
Герб на Република България
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на културата
 
Комуникационна агенция PRoWay

Комуникационна
агенция
PRoWay
 
Университетско издателство "Св. св. Климент Охридски"
Университетско издателство
"Св. св. Климент Охридски"
 
Принцес Хотел София

Принцес Хотел София

 

 

С медийната подкрепа на:

 
БНР
 
NGOBG.info
 
 
Dnes.bg

 Назад