Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

БНР – „Хоризонт до обед” - 10:45 – интервю с Емилия Лисичкова, Председател на Платформа АГОРА

Четвъртък, 21 Март 2013

Конкурс Агора 2012 - конкурс за най-успешна гражданска инициатива, реализирана от читалище

Назад