Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Конкурс за поезия

Събота, 01 Март 2014

Община Свиленград, Народно читалище "Просвета 1870" гр. Свиленград и Съюз на българските писатели организират Девети национален поетичен конкурс

"Жената - любима и майка"

Регламент на конкурса

Tема: " Жената - любима и майка".

Условия за участие:
В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на българските писатели. Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
• Първа група - от 12 до 18 години (ненавършени);
• Втора група - над 18 години;

Всяко произведение да бъде придружено със следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и e-mail за контакти, име на школа (училище, клуб), име на преподавател (ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв).

Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби.

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

Изпращане на творбите за участие
Творбите за участие в конкурса се изпращат по куриер, по поща, на електронен адрес или на място, на адрес:

гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково
бул. „България" 69А
Народно читалище „Просвета 1870" - за поетичния конкурс
e-mail: konkurs_poeziy@abv.bg
тел. 0379 713 71

Всяка творба трябва да е придружена с цялата задължителна информация. Творбите, предоставени на хартиен носител, е необходимо да бъдат копирани в 4 (четири) екземпляра. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Срок за изпращане на творбите и обявяване на победителите
Творби за участие ще се приемат до 1 март 2014 г. Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 14 март 2014 г. на тържествена церемония, която ще се състои в Шато "Катаржина Естейт" с. Мезек от 15.00 часа.

Избор на победителите и награда
Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури. Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти, а победителите ще получат и материални награди. Победителят във втора възрастова група получава и специалната статуетка, символ на конкурса - „Утро" (автор Б. Бондиков). Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Собственикът на творбата дава съгласието си Община Свиленград да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.

Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.Назад