Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Дискусия в с. Крушаре

Вторник, 15 Март 2016

През март 2016 г. стартираха заключителните дискусии по проект "Предизвикателства, променящи живота" на Сдружение "Платформа АГОРА" и Българското училище за политика "Димитър Паница".
Представителите на 12 местни общности, които бяха обучени в рамките на "Програмата за активно гражданско участие и лидерство" представят пред общностите и заедно обсъждат варианти за решения на проблемите по места.

Назад