Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Създаване на туристически информационен център в с. Момчиловци”, НЧ „Светлина 1925” с. Момчиловци

През последните 4-5 години се констатира спад на посещенията на туристи в с. Момчиловци. Липсата на център и квалифицирани кадри, които да дават информация за хотелите и къщите за отдих в с.Момчиловци, както и рекламни материали и сайт, накара общността с консенсус да изведе проблема и да обедини усилията си за решаването му. Инициативата се реализира с активното участие и принос на местната общност, дърворезбарите, училището, бизнеса, както и местните власти - община Смолян и кметство Момчиловци.

Инициативата бе подкрепена по проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България" на сдружение Платформа "АГОРА".