Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Хляб и изкуство за социална промяна, НЧ „Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски – 2011″, гр. Габрово

Хляб и изкуство за социална промяна, НЧ „Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски – 2011″, гр. Габрово

НЧ "Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011" е най-младото читалище в община Габрово. То развива дейността си от 2009 г., когато е създадено от доброволци, като най-иновативна е дейността му свързана с хляба, прераснала в Хлебна къща "Св. Христофор". Къщата развива модела на общностни месения, като през последната година развива иновативна групова терапия, наречена "хлебна терапия" - сродна с арт терапията. Тази дейност читалището развивива основно с доброволци и в партньорство с общински социални центрове, като работи с помощно у-ще, център за деца с аутизъм, три училища, младежки НПО и др. Анализът на груповия процес, в случая месенето на хляб, доказва преодоляване на проблеми в общуването, придобиване на увереност, мотивация и положителна самооценка, което е от голямо значение за членовете на групите в неравностойно положение. За последната една година НЧ „Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски - 2011″ успява да популяризира и практиките на социалното предприемачество, като вдъхновяват спонсори за отварянето на фурна в Габрово, с която печалба да подкрепят регулярно социалната и гражданска мисия на Хлебната къща.

Инициативата се осъществява посредством частни дарения, доброволци, местни неправителствени организации, социални заведения и в партньорство с Международен съвет на Самодейните средища.