Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Чуй гласа на селото“, НЧ „Христо Ботев-1927″, с. Коиловци, общ. Плевен

Чуй гласа на селото“, НЧ „Христо Ботев-1927″, с. Коиловци, общ. Плевен

След обсъждане с местната общност, инициирано от НЧ „Христо Ботев-1927″, през 2012 г., в с. Коиловци бе създаден Обществен съвет за сигнали, мнения и предложения на гражданите, засягащи наболели местни проблеми. С него бе въведен един устойчив механизъм за гражданско участие на хората от Коиловци.

Благодарение на активността на местните хора и отвореността на Съвета от създаването си през 2012 г. той реши не малко проблеми. Така създадената към него комисия по "Спорт и младежки дейности" инициира и организира мероприятия, които включваха почистване на различни участъци в землището на селото и спортната зала. По искане на кмета пък Общественият съвет изслуша предложението за инвестиционно намерение на холдинговата група УРАТ за арендуване на земя за създаване на дълготрайни дървесни насаждения. Предложението получи положителното становище на членовете на съвета, тъй като ще позволи откриването на нови работни места в района. Междувременно комисията по "Ред и сигурност" към Съвета се занимава с разрешаването на проблема с престъпността в селото. В тази връзка се инициираха срещи с полицейските органи от гр.Пордим и гр. Славяново. С един друг основен проблем на хората се е заела комисията по "Здравеопазване и социални дейности", а именно да уговори с обслужващия лекар осигуряването на дежурства и медицнска помощ в Коиловци и през почивните дни.

В момента във фоайето на читалището е поставена кутия, в която всеки човек от селото може да пусне своето становище или да сподели проблема, който го вълнува.

Инициативата се реализира с подкрепата на Платформа АГОРА, Фондация "Америка за България" и кметството на с. Коиловци.