Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

“Родословие през девет земи”, НЧ "Зора - 1990", с. Победа, общ. Долна Митрополия

“Родословие през девет земи”, НЧ "Зора - 1990", с. Победа, общ. Долна МитрополияПроектът адресира идентифициран от местната общност проблем, а именно липса на писмена история на населеното място. Младежи от с. Победа на възраст между 12 и 18 г. се събраха, за да оформят родословните дървета на своите предци. С помощта на родители и родственици те проучиха и документираха историята на десет рода. Изработените родословни дървета са за 4 - 5 поколения назад във времето, със снимки на лицата, година и място на раждане, брак, родени деца, смърт. Идеята ще се доразвие чрез популяризиране на инициативата сред част от по-младите и дейни родственици на всеки участник с изпращане на покана за включване в родословния сайт по електронна поща.

Най-ценно за участниците е, че именно те са поставили началото на родовата памет в този вид. Като ефект от инициативата дойде решението на кмета на с. Победа да се заеме лично с написването на история на населеното място, като в нея да включи като илюстрации създадените вече родословни дървета.

Инициативата се реализира с подкрепата на Сдружение "Плевенски Обществен Фонд "Читалища", Районна библиотека "Хр.Смирненски", гр.Плевен; кметство на с. Победа; НЧ "Н. Рилски", гр.Тръстеник.