Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Спести пари! Събирай отпадъците разделно!",НЧ "Просвета-1870", гр. Свиленград

"Спести пари! Събирай отпадъците разделно!",НЧ "Просвета-1870", гр. СвиленградС прилагането на подхода АГОРА и провеждането на две граждански дискусии бе положено началото на инициативата. Приоритетният проблем на общността бе формулиран на първата дискусия - разделно събиране на отпадъци, а на втората се уточниха необходимите действия. Започна се с кампании - рекламна и информационна, включващи пресконференция, конкурс за лого, брошури, флаери, плакати, информационни табла, изработване на зелена карта. Проведени бяха дискусионно студио, анкета, 3 кръгли маси с различни общности и експерти от Екопак АД и община Свиленград, прожектираха се филми. Подписано бе рамково споразумение между партньорите, към което се присъединиха 15 организации. Бе направен анализ на резултатите от кръглите маси и анкетите с конкретни мерки за оптимизиране на процеса,въз основа на които работна група на Общината внесе проект на Наредба за условията и реда за изхвърляне на отпадъци. Проведоха се акция за почистване "Зеленият път" и 3 акции за разделно събиране "Сливи за смет". Привлечени бяха 194 доброволци, разиграха се томболи между участниците в акциите и печелившите бяха освободени от такса смет за една година, а най-активно участвалите получиха посадъчен материал. Проведоха се атрактивни инициативи - Фестивал на боклука с над 226 деца, родители, възпитатели и младежи-участници в турнири по тенис на маса, тенис на корт, футбол, конкурс "Красотата е моят свят", 2 забавни състезания, създаден и представен бе спектакъла "Не на боклука". Обучителното посещение „Пътят на боклука" до сепарираща площадка в гр. Пазарджик бе особено въздействащо за децата. Инициативата бе отразена от 5 медии.

В резултат на инициативата градската среда стана по-чиста и приятна, намали се общото количество смет и се реализираха икономии за общинския бюджет. По този начин процентът разделно събирани отпадъци се увеличи с 1 спрямо предходната година. Читалището прие "Еко-харта" и повиши авторитета си като институция прилагаща в работата си подхода АГОРА при решаването на конкретен общностен проблем.

Инициативата се реализира с подкрепата на Платформа АГОРА, Фондация "Америка за България", Община Свиленград и "Екопак България" АД.