Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Платформа АГОРА стартира проекта "Изкуството променя живота"

Понеделник, 14 Март 2011

На 14 март 2011 г. Платформа АГОРА започва изпълнението на проект "Изкуството променя живота" в партньорство със сдружение "Тишина", България, Иниститут PATRIR, Румъния и сдружение "Ucaneller Culture and Art House", Турция.
Проектът се реализира с подкрепата на програма "Младежта в действие" на Европейския съюз - Действие 4.5 - Подкрепа за информационни дейности за млади хора и за организации, ангажирани в работата с млади хора, както и за младежки организации и изцяло отразява нейните приоритети, свързани с: участие на млади хора; културно многообразие; европейско гражданство; включване на младежи с различни възможности; медийна грамотност и Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР).

Проектът "Изкуството променя живота" има за цел да създаде среда и да популяризира активното гражданство на младите хора с участие чрез:

  • насърчаване на взаимното разбирателство между младежите и сътрудничеството в младежкия сектор между държави-членки на ЕС и държава кандидат-членка чрез изкуствата;
  • развиване на двата основни принципа на европейското гражданство - солидарност и толерантност сред младите хора; 
  • повишаване на интереса към Целите на хилядолетието и към ценностите на европейското гражданство с артистични средства, зачитайки културното многообразие.

Дейностите по проекта предвиждат проучване в трите държави от самите младежи на реалностите свързани с Целите на хилядолетието за развитие, младежки дискусионен семинар, създаване на артистични продукти и тяхното разпространение, както и провеждането на Младежки разяснителни дни за целите на хилядолетието. Основният акцент е създаването на артистичните продукти, чрез които по популярен начин със средствата на изкуството младежите от трите страни ще се интерпретират целите на хилядолетието. Изразните средства на българската група ще бъдат чрез пантомима, румънския партньор е заложил на форум театъра, а турския партньор на кукления театър. Посредством аудио-визуалните артистични продукти за целите на хилядолетието младежите ще изявят артистичните си умения, ще покажат гледните си точки и ще отправят послания.

Проектът е изготвен в партньорство на неправителствени организации от България, Румъния и Турция, които предоставят възможности на младежите да се изразяват със средствата на изкуството. Дейностите ще се проведат в трите държави партньори по проекта: в България - София, Плевен и Бургас, в Турция -Люлебургас и Къркларели и в Румъния - Клуж Напока и Букурещ.

В края на проекта се очаква: - младежите от три държави са придобили различни граждански умения за участие и изразяване като активни граждани на ЕС и са обменили знания по глобални въпроси (ЦХР); - създаването на нови артистични продукти от младежи чрез метода "учене чрез правене"; - повишена положителна чувствителност на младежите към други култури; - развито чувство на толерантност и разбиране за различността чрез включването и активното участие на младежи с по-малко възможности.

Освен върху участниците, изпълнението на проекта ще има съществено значение и върху развитието на устойчиви партньорства и работа в мрежа.

   

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор (Платформа АГОРА) и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.Назад