Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Младежки дискусионен семинар за Целите на хилядолетието

Петък, 24 Юни 2011

Младежи от три държави - България, Румъния и Турция в продължение на три дни 22, 23 и 24 юни 2011 г. дискутираха как със средствата на изкуството да интерпретират по популярен начин Целите на хилядолетието за развитие на ООН.

Младежкият дискусионен семинар се състоя в гр. София в рамките на проекта на Платформа АГОРА "Изкуството променя живота", който се реализира с подкрепата на програма "Младежта в действие" на Европейския съюз - Действие 4.5 - Подкрепа за информационни дейности за млади хора и за организации, ангажирани в работата с млади хора, както и за младежки организации. Партньори са сдружение "Тишина", България, Иниститут PATRIR, Румъния и сдружение "Ucaneller Culture and Art House", Турция.

По време на семинара 33 младежи на базата на извършено предварително от тях проучване по държави, представиха ситуацията по отношение на постигане на Целите на хилядолетието за развитие през 2015 г. в България, Румъния и Турция.

Атрактивно бе представянето на Целите на хилядолетието за развитие от младежите от сдружение "Тишина", които със средствата на пантомимата, музиката и танца въздействаха и емоционално на аудиторията.


Използвани бяха различни интерактивни игрови техники и средства при представянията, при съставянето на "посланието" на младежите към техните връстници, както и при изготвянето на концепция за театралните арт-продукти.
В помощ на младежите бе и сесията посветена на медийната грамотност, която подпомогна участниците в процеса на критично четене на медиите и създаване на новини. Също така и допринесе за развитие на способностите и уменията им за достъп, анализ, оценка и създаване на медии в традиционните им и нови форми.
"Заедно отговорни за бъдещето" e посланието, което младежите съвместно сътвориха и желаят да отправят към младите хора.

В идните месеци предстои младежите да работят по сценария, изпълнението и визията на артистичните продукти за Целите на хилядолетието за развитие, които ще се представят по време на младежките разяснителни дни през есента на 2011, както следва:

  • Цел 7: Осигуряване на устойчива околна среда: работа на българската група с представяне чрез пантомима, музика и танц (България).
  • Цел 7: Осигуряване на устойчива околна среда: провеждане на кампания за устойчива околна среда и театрално представление с кукли направени от отпадъчни материали (Турция).
  • Цел 2: Постигане на начално образование за всички: форум - театър на английски език по темата (Румъния).

Платформа АГОРА използва възможността да покани всички интересуващи се от изкуство и от темите на хилядолетието през есента на 2011 г. в София за премиерата на младежките арт-продукти. Очаквайте повече информация за събитията на сайта на Платформа АГОРА.Назад