Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Конкурс "Разказите и спомените в моя род" в гр. Никопол

Петък, 01 Юли 2011

„НЧ Напредък 1871" гр.Никопол обявява за втори път конкурс с награди за документален разказ на тема - „Да накараме миналото да заговори чрез разказите и спомените в моя род". Центърът "Приятели на краезнанието и пазители на историческата и културна памет на родния край" към „НЧ Напредък 1871" гр.Никопол, инициатор на конкурса бе създаден в рамките на инициативата "Никополските будители - големият капитал на малкия град" по проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България" на Платформа АГОРА, финансиран от Фондация "Америка за България".

Изискванията за участие в конкурса са:

  1. Възраст - без ограничения;
  2. Обем - не повече от 3 стр., формат - А4;
  3. Да бъде придружен с една или няколко снимки в подкрепа на съдържанието;
  4. Разказът пряко или косвено да бъде свързан с гр.Никопол;
  5. Авторът носи отговорност за неговата достоверност;
  6. Краен срок за представяне - 10.08.2011 г.

Конкурсните материали ще се оценяват от жури!

Можете да изпращате разказите си на адрес:
„НЧ Напредък 1871", ул. "Хр. Ботев" №6, гр. Никопол 5950
или на e-mail: napredak1871nl@abv.bg

Информацията подготви Николинка Христова, Секретар на НЧ "Напредък 1871", гр. Никопол.


Назад