Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

„Ако се превърна в птица за един ден...”                                                                                

Сряда, 30 Януари 2013

Георги Тачев e член на Център „Приятели на краезнанието и пазители на историческата и културна памет на родния край" към „НЧ Напредък 1871", гр.Никопол. Центърът е изграден по проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България" на сдружение „Платформа АГОРА". Георги е класиран на трето място в конкурса за ученическо есе на тема „Ако се превърна в птица за един ден...", организиран от ИК „Изток-Запад", Дирекцията на Природен парк "Персина" и Международната природозащитна организация WWF. Отличеният текст можете да прочетете тук .

В края на м.г. за членове на природозащитните клубове в Свищов, Белене и Никопол се организира конкурс за ученическо есе на тема „Ако се превърна в птица за един ден...". Той е част от проекта „Трансгранични консервационни мерки за опазване на малкия корморан и белооката потапница в характерни места на територията на България и Румъния. Конкурсът се проведе на територията на ПП "Персина", Белене, който е една от пилотните територии по проекта. Победителите са: Владимир Минчев - с.Овча могила; Теодора Тачева - гр. Свищов; и Георги Тачев - гр. Никопол. Те получават книги по техен избор от каталога на издателство „Изток-Запад". Специална награда получава София Шанколова, а поощрителни - Румен Гулев, Ивелин Ангелов, Йоанна Иванова| и Петя Маркова, предоставени от WWF.

На 1 февруари от 14:30 ч. в Посетителския център на ПП „Персина" ще бъде отбелязан Световният ден под мотото „Влажните зони се грижат за водата". В разнообразните инициативи могат да се включат всички желаещи.

Материалът подготви Николинка Христова, секретар на НЧ "Напредък 1871", Никопол.
Снимкa: К.Маринова

 Назад