Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Добрите дела имат много приятели и резултатите не закъсняват                                                                                               

Понеделник, 25 Февруари 2013

Четири години поред НЧ "Борба-1896" организира Международен северен фестивал на любителските и читалищни театри „Звезден прах" (МСФАТ). Заради качеството и разнообразието от събития фестивалът за кратко се превръща не само в емблема на Кнежа, но и на любителското театрално изкуство. През годините той предлага разнообразни спектакли, както и поредица от съпътстващи събития, свързани с концерти и джаз музика, боди-арт, карнавални шествия, изложби, пантомимни спектакли в нетрадиционна среда, огнено шоу и изобилие от светлини, звуци, цветове и настроение. Като признание за създаването и развитие на фестивала и местната общност НЧ "Борба-1896" получи приза за "Изкуство и култура за развитие" на Конкурс АГОРА 2011. Имало ли е и какви последици от полученото признание, разговаряме с Искра Цанкова, секретар на читалището.

Как общността посрещна новината за наградата и провокира ли я за нови инициативи?
Непосредствено след награждаването ни оповестихме новината през местните комуникационни канали. Наградата предизвика интерес и множество позитивни реакции от страна на местните жители. В МСФАТ пряко и косвено са включени десетки наши съграждани. Проявата е безспорно и изключително постижение, и гордост за нашия град. В този смисъл това отличие е удовлетворение не само за нас, организаторите на формата, но и за нашите съграждани. Конкретен ефект от наградата се забеляза при подготовката на следващото, Пето издание на МСФАТ, което проведохме през 2012 година и в което се включиха изненадващо висок брой доброволци. Смятаме, че това отличие - признание от национален мащаб, до голяма степен провокира много от съгражданите ни да се включат безусловно в инициативата.

Ще споделите ли с нас, какъв бе ефектът и по какъв начин бе използвана наградата от конкурс АГОРА 2011?
С паричната награда, която получихме, изработихме тематичен декор, символ на МСФАТ"Звезден прах", който ще се използва при всяко издание на фестивала.

Какви препоръки бихте дали на своите колеги, които имат желание да развиват и включват местните общности в значими граждански инициативи?
През последните години НЧ"Борба1896" провокира, организира и реализира множество инициативи в областта на културата и социалната сфера с различни бенефициенти. В началото, разбира се, не липсваха колебания и песимистични настроения. В момента, в който усилията ни показаха видими резултати, предразсъдъците бързо се разсеяха. Към момента НЧ"Борба-1896" се ползва с много висок авторитет и доверие сред местните граждани. Опитът ни показа, че са нужни решителност и инициативност, за да се стартира и упоритост и постоянство, за да се постигне крайната цел. Добрите дела имат много приятели и резултатите не закъсняват.Назад