Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Безплатни прожекции за 24 май в селата от община Севлиево

Понеделник, 20 Май 2013

В селата на община Севлиево има 28 действащи читалища, жителите им са предимно възрастни хора. Само в пет от тях има начални или основни училища и въпреки това, въпреки тежките икономически условия, при които живеят хората там, и те имат нужда от развлечения и достъп до съвременен културен продукт. Съставите и школите на нашето читалище са почти единствените, които ги посещават и ние знаем колко е голям интересът на хората към всеки концерт, театрално представление или детски спектакъл, изнесени от нашите самодейци и виждаме, че всяко такова посещение е значимо събитие за тях. След оттеглянето на държавната Кинефикация, възрастните хора повече от 20 години не са гледали истинско кино, а децата дори не знаят какво е това. Така се роди идеята за „подвижно кино" - да посещаваме селата, в които има запазени киноекрани и озвучителни уредби и с мултимедия да прожектираме на голям екран някои от новите български филми, както и детски там, където има деца. Прожекциите са безплатни за тях, тъй както са и всички провеждани там читалищни изяви. Съзнавахме, че осъществяването на тази идея ще има голям социален ефект сред възрастните, а в децата ще предизвика интерес към киното и след време, учейки в града, те ще бъдат наши зрители .

Кандидатствайки в Конкурс АГОРА с осъществената през 2012 г. инициатива „Оборудване на читалищното кино „21 век" с техника за цифрови и 3D прожекции", тайно се надявахме, че ще спечелим награда и тя ще ни помогне да превърнем добрите си намерения в действителност. Бяхме много удовлетворени, че конкурсното жури сбъдна мечтата ни, присъждайки ни специалната награда в област „Най-продуктивно партньорство". Финансовото измерение на наградата позволи първите прожекции в селата от нашата община да се случат в навечерието на 24 май - Празника на славянската писменост, на българската просвета и култура.

Благодарим на Платформа АГОРА от името на нашите зрители.

Информацията подготви: г-жа Галя Христова, Секретар на НЧ „Развитие - 1870"

 Назад