Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Излезе новият наръчник за читалища: Стратегически маркетинг

Събота, 20 Юли 2013

"Наръчникът "Стратегически маркетинг" е третото издание от поредицата „Наръчник за читалища", която Платформа АГОРА разработва и издава от 2010 г. Както и в предишните издания, така и сега в желанието си да подпомогнем пълноценното функциониране на читалищата като центрове за общностно развитие, поставяме акцента върху знания, практически модели и технологии, адаптирани спрямо техните специфики и потребности.

Настоящият наръчник представя инструменти за подобряване на взаимодействието на читалището с външната среда и оптимизиране на процесите на стратегическо планиране. Целта ни е да допринесем за повишаването на ефективността в дейността на читалищата спрямо вложените
усилия и ресурси и да засилим удовлетвореността на местните хора от услугите и продуктите, които читалището предлага."

Емилия Лисичкова
Председател, Платформа АГОРА

Наръчникът "Стратегически маркетинг" можете да прочетете ТУКНазад