Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Партньорска среща в Бургас

Сряда, 17 Декември 2014

На 15 и 16 декември 2014 година в Бургас се проведе планираща среща на екипа на проект „ФЕСТИВАЛ НА ПОКОЛЕНИЯТА". Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция (CCI NUMBER: 2007CB16IPO008-2013-3-040) по третата покана за набиране на предложения и се осъществява с партньорството на Сдружение "Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива - клон Бургас", СОУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас и Гимназия Люлебургаз.

На срещата присъстваха проектните екипи на трите партньорски организации, водени от техните ръководители - Директорът на Гимназия Люлебургаз - г-н Мехмед Салчук, Директорът на СОУ "Епископ Константин Преславски" в Бургас - г-н Мартин Илиев и Председателя на УС на Платформа АГОРА - г-жа Емилия Лисичкова. В приятната предколедна атмосфера на Капитанската зала на Хотел „България" партньорите обсъдиха предстоящите дейности и съгласуваха графика на тяхното изпълнение. Процедурите за отчитане, възлагане на под-изпълнители, промени по договора и спазване изискванията за визуализация на програмата бяха сред темите на срещата. Бяха обсъдени и съгласувани многобройни въпроси, свързани с управлението, администрирането и комуникацията на проектните дейности.

В рамките на Планиращата среща представителите на водещия партньор - Сдружение „Платформа АГОРА - клон Бургас" и на партньора от Република Турция - Гимназия Люлебургаз посетиха СОУ „Епископ Константин Преславски" и участваха в Коледния празник на учениците.

С пожелания за спорна и щастлива 2015 година, партньорите се разделиха и с обещания за успешна съвместна работа.

"Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Турция CCI №: 2007CB16IPO008. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено сдружение "Платформа АГОРА - клон Бургас" и не може по никакъв начин да отразява мнението на ЕС или на Управляващия Орган на Програмата."

 

   Назад