Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Предизвикателството да участваш

Сряда, 22 Юли 2015

Как нашето населено място да стане по-добро място за живеене, а жителите му да участват в решаването на местните проблеми? Кои са общностните лидери и как ефективно да участват във вземането на решения на местно ниво? Тези въпроси ще обсъждат жителите на населените места, в които през следващите две седмици ще се проведат общностни дискусии в рамките на проект "Предизвикателства, променящи живота", както следва:

  • 23.7.2015 г. в с. Радилово, общ.Пещера, обл.Пазарджик;
  • 25.7.2015 г. в гр. Малко Търново;
  • 27.7.2015 г. в с. Крушаре, обл. Сливен;
  • 27.7.2015 г. в гр. Чирпан, обл. Стара Загора;
  • 28.7.2015 г. в с. Орешак, община Троян, област Ловеч;
  • 29.7.2015 г. в с. Гарван, община Габрово;
  • 30.7.2015 г. в гр. Антоново, община Търговище;
  • 31.7.2015 г. в гр. Провадия, община Провадия, област Варна;
  • 03.8.2015 г. в гр. Видин;
  • 03.8.2015 г. в гр. Кула, община Кула, област Видин.

Платформа АГОРА и Българското училище за политика „Димитър Паница" в партньорство с 12 читалища от цялата страна работят за подпомагане на местните общности и лидери в разработването на механизми за решаване на проблемите в общността, като по този начин ще повишат гражданското участие в процесите на вземане на решения. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


Назад