Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Процедура "Избор с публична покана"

Петък, 07 Август 2015

Във връзка с изпълнението на проект на Сдружение „Платформа АГОРА - клон Бургас" - „ЧЕРНОМОРСКИ АРЕАЛ ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО" (BASACA), 2.3.1.73216.269, договор № 50830/25.06.2013 MIS-ETC code 1551, финансиран по Съвместна Оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013", сдружението публикува покана за избор на изпълнител „Избор с публична покана" с предмет „Организиране и провеждане на културни събития в гр. Бургас в рамките на проект „ЧЕРНОМОРСКИ АРЕАЛ ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО" (BASACA)".

Документите могат да бъдат намерени по-долу:
Публична покана
Декларация
Декларация ЕИК
Изисквания за оферти
Методика за оценка на офертите
Примерна оферта
Проект на договорНазад
Тагове: basaca