Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Предизвикателството да участваш

Сряда, 18 Ноември 2015

Как нашето населено място да стане по-добро място за живеене, а жителите му да участват в решаването на местните проблеми? Кои са общностните лидери и как ефективно да участват във вземането на решения на местно ниво? Тези въпроси ще обсъждат жителите на кв. Малашевци, гр. София и с. Пожарево, община Божурище, където ще се проведат общностни дискусии в рамките на проект "Предизвикателства, променящи живота", както следва:

Платформа АГОРА и Българското училище за политика „Димитър Паница" в партньорство с 12 читалища от цялата страна работят за подпомагане на местните общности и лидери в разработването на механизми за решаване на проблемите в общността, като по този начин ще повишат гражданското участие в процесите на вземане на решения. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.Назад