Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Допълнение към документация за избор на изпълнител

Понеделник, 23 Ноември 2015

Сдружение "Платформа АГОРА - активни граждански общности за развитие и алтернатива" във връзка с обявена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 за предоставяне на услуга за организиране и логистично осигуряване на обучение в три модула "Програма за активно гражданско участие и лидерство" в гр. София в рамките на проект „Предизвикателства, променящи живота", BG05/1300, договор № 363/03.06.2015 по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. прилага липсващ документ към документацията за избор на изпълнител - Декларация ЕИК.Назад

Свързани теми

Заключителни дискусии
Вторник, 29 Март 2016
Обучителен модул 3
Вторник, 29 Март 2016
Антоново
Вторник, 29 Март 2016
Гарван
Вторник, 29 Март 2016