Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Предизвикателството да участваш

Понеделник, 30 Ноември 2015

През месец ноември 2015 г. Платформа АГОРА и Българското училище за политика „Димитър Паница" в партньорство с НЧ "Пенчо Славейков-1919", кв. Малашевци, гр София и НЧ "Васил Левски 2012", с. Пожарево, община Божурище проведоха последните две общностни дискусии по проект "Предизвикателства, променящи живота".

На 18 ноември 2015 г. от 17:30 ч. в НЧ "Пенчо Славейков-1919" по време на дискусията жителите на квартал Малашевци изведоха следните проблеми: промяна на транспортната схема в квартала и търсене на решения за пешеходната пътека пред сградата на читалището и стартираха две подписки като първа стъпка в разрешването им.

На 21 ноември 2015 г. от 10:30 ч. в НЧ "Васил Левски 2012" местната общност излъчи два основни проблема от множеството изведени по време на дискусията. Сред тях са: инфраструктурата, с всичките й съставни елементи и пустеещата сграда на селското училище.

След проведените дванадесет общностни дискусии в цялата страна следващия етап в работата по проекта "Предизвикателства, променящи живота" е провеждането на първия модул от обучението "Програма за активно гражданско участие и лидерство" на излъчените местни представители от 12-те общности. То ще се проведе в гр. София от 03 до 06 декември 2015 г.

Платформа АГОРА и Българското училище за политика „Димитър Паница" в партньорство с 12 читалища от цялата страна работят за подпомагане на местните общности и лидери в разработването на механизми за решаване на проблемите в общността, като по този начин ще повишат гражданското участие в процесите на вземане на решения. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 Назад