Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Стартира Програма за активно гражданско участие и лидерство

Сряда, 02 Декември 2015

От 3 до 6 декември 2015 г. в гр. София ще се проведе първият модул от обучението "Програма за активно гражданско участие и лидерство" изготвено от Сдружение "Платформа АГОРА" и Българското училище за политика "Димитър Паница" в рамките на проекта "Предизвикателства, променящи живота". Програмата съчетава теория и практика, лекции и упражения, като темите на лекциите са определени въз основа на проведено проучването на обучителните нужди на участниците и обхваща сфери като местни политики, гражданско участие, лидерство, взаимодействие между управляващи и граждански сектор и т.н. Важна част от обучението са дискусиите и дебатите между самите участници. Програмата включва и специални учебни казуси, разработени въз основа на проблемите, чието решение участниците в обучението са поели ангажимент да намерят пред общностите, които са ги излъчили. Участниците ще бъдат обучавани в различни умения: работа в екип, комуникационни умения, анализ на заинтересованите страни, изработване на дърво на проблемите и дърво на решенията, водене на преговори и управление на конфликти. Като цяло групата ще придобие знания и умения, необходими на съвременния лидер и така ще може по-активно и ползотворно да се включи в изработването на местните политики, вземането на решения и разрешаването на проблемите на местните общности.

Специални гости по време на първия обучителен модул ще бъдат г-н Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет и г-н Румен Пехливанов, кмет на община Рудозем.

Платформа АГОРА и Българското училище за политика „Димитър Паница" в партньорство с 12 читалища от цялата страна работят за подпомагане на местните общности и лидери в разработването на механизми за решаване на проблемите в общността, като по този начин ще повишат гражданското участие в процесите на вземане на решения. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

 Назад

Свързани теми

Заключителни дискусии
Вторник, 29 Март 2016
Обучителен модул 3
Вторник, 29 Март 2016
Антоново
Вторник, 29 Март 2016
Гарван
Вторник, 29 Март 2016