Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Заключителна конференция за дискриминация и човешки права в Бурса

Вторник, 31 Май 2016

На 27 май в гр. Бурса, Турция, се състоя заключителната конференция „Човешки права, антидискриминация и междукултурен диалог", организирана в рамките на проекта „Отключи богатствата".

Акценти в програмата на събитието бяха изказванията на: Орчун Зорлу, председател на Федерацията на Ромските сдружения в Турция; Лало Каменов, представител на Комисията за защита от дискриминация в България; проф. Камуран Речбер от Университета „Улуда" в Бурса и експерт към проекта; Румян Сечков, председател на Асоциация СЕГА, България; както и Ариф Челенк, председател на Асоциацията на сирийските имигранти в Бурса.

В рамките на конференцията бе открита и едноименната изложба, събрала детски рисунки и фотографии на автори, представили своя поглед към правата на човека, дискриминацията и междукултурния диалог. 

Проектът се осъществява в партньорство от Асоциация за култура и солидарност на изселниците от Балканите (BALGÖÇ) със седалище гр. Бурса, Турция и е финансиран по Програмата за Диалог с гражданското общество между ЕС и Турция - III, в частта Политически критерии, Лот 2: Антидискриминация.


Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.

 

     

 Назад