Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Често задаваните въпроси относно икономически, социални и културни права

Четвъртък, 24 Март 2016

През 2008 г. в Женева, Офисът на Върховния комисариат на ООН публикува Fact Sheet No 33, фокусиран върху често задаваните въпроси за икономически, социални и културни права. Мотивация за създаването на публикацията става повишеното внимание на неправителсвения сектор, правителства и юридически организаци към тези теми. Изглежда е настъпил ренесанс за тяхната защита на национално и международно ниво.

В същото време обаче през 2008 г. все още са налице липсата на академичен интерес, неясното съдържание на понятията и липса на гражданско участие, които довеждат и до грешни интерпретации, когато става дума за икономически социални и културни права.

През 2016 г, макар обществата да са променени, проблемите с правата и свободите не са решени, а не места са задълбочени. Документът подготвен осем години по-рано все пак предлага универсални подходи, които са важни за политиките и практиките в областта на човешките права и днес.

Пълният текст на документа можете да прочетете тук: само на английски език.

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.

     


Назад