Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, Община Пещера подкрепи 6 инициативи

Понеделник, 07 Януари 2019

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, Община Пещера подкрепи 6 инициативи

На 30.11.2018 г. община Пещера откри процедура за прием на проектни предложения в първата сесия на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за предоставяне на финансова подкрепа за 2018 г. в две приоритетни области: Първа приоритетна област „Насърчаване на физическата активност и провеждане на спортни занимания като средство за здравословен начин на живот на общността” и Втора приоритетна област „Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда чрез приобщаване на общността към културата”. Крайният срок за подаване на предложенията бе 10.12.2018 г. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Пещера. В началото на януари 2019 г. бяха подписани договорите за финансиране на одобрените шест инициативи разпределени в двата приоритета, както следва: приоритет I – ДГ „Иглика”, гр. Пещера с проект „Спорт и здраве в детската градина”; СНЦ „Спортен клуб Вамос Пещера” за дооборудване на клуба по тенис и промотиране в училищата в общината на възможностите за спорт и ДГ „Слънчо”, гр. Пещера с „Детската градина – територия на здравето" и приоритет II - НЧ „Развитие – 1873”, гр. Пещера с проект „Духовни пари”; НЧ „Сергей Румянцев – 1909”, с.Капитан Димитриево предвижда отбелязване на 110 годишнина на читалището и 10 годишнината на дамска фолклорна група „Капитанка” и НЧ „Зора - 1903”, с. Радилово за фестивал „Среди Зима на мегдана” за представяне на местни традиции, рецепти и обичаи.

Общият бюджет на фонда за първата сесия е 18 000 лв., като 10 000 лв. са осигурени от Община Пещера, а 8 000 лв. от АГОРА. Общински фонд за подкрепа на местни инициативи , Община Пещера е създаден през 2018 г. в партньорство на община Пещера и Платформа АГОРА в рамките на проект "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна", с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

 

 Назад