Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Събудихме спортният дух на Тополовград

Вторник, 06 Април 2010

Срещата за споделяне на опит, състояла се на 22 март 2010 г. в залата на читалище "Св.Св. Кирил и Методий", гр Тополовград поведе присъстващите по извървените от тополовградчани стъпки през последните месеци с цел подобряване възможностите за спорт на децата и учениците в града. Споделените по време на срещата впечатления "на живо" от участници в инициативата показаха, че позаспалия спортен дух на Тополовград се пробуди! Традиционно успешните за града спортове се възраждат като проявяват интерес към тях не само децата, но и техните родители. Събуждането на гражданско съзнание и спортен дух у децата, припомни на всички бившите спортни успехи на града. Появилите се отново усмивки и ентусиазма на децата са заразителни. Ръководителите на спортните формации посочиха, че децата обичат и искат да спортуват, като част от тях имат много добри спортни заложби, които си струва да бъдат развити. В резултат от изпълнение на инициативата:

  • 273 деца заявиха желание за участие в една от петте спортни формации;
  • над 120 граждани на Тополовград оказаха подкрепа за гражданската инициатива чрез участие в доброволна инициатива за почистване - 70 участници; доброволният труд на 7 ръководители на спортни формации;
  • проведен Ден на детския и ученически спорт - да се провежда ежегодно;
  • създадена устойчива структура за развитие на спорта в Тополовград - Обществен съвет със 17 представители на местната власт, на неправителствения сектор, бизнеса, медии и граждани;
  • осъществено ефективно партньорство между 11 организации.

Последва представяне на реализираните инициативи в останалите пет населени места по проекта, които бяха оценени от присъстващите над 40 представители на читалища от региона и местните власти, като моделни и вдъхновяващи.

От 17 часа местната общност се събра на заключителен форум, където бе направен публичен дейностен и финансов отчет за изпълнението на инициативата от г-н Трифон Ламбов - ръководител на гражданската инициатива "Помогни ми да спортувам" и Председател на Читалище "Св.Св. Кирил и Методий". Усилията на участниците в заключителният форум бяха насочени към набелязване на бъдещи действия за разширяване или продължаване на инициативата, нейната устойчивост или пък избор на нови дейности.

Г-жа Емилия Лисичкова, Председател на УС на Платформа АГОРА връчи на г-н Ламбов Грамота за гражданската инициатива от името на АГОРА с пожелания за реализиране на много полезни за местната общност инициативи в бъдеще.

Насърчени от представените инициативи по време на срещата за споделяне на опит, по-рано през деня, гражданите предложиха да се създаде туристически информационен център в гр. Тополовград по примера на с.Момчиловци. Оказа се, че идеята има своите подръжници и в лицето на г-н Радко Джонджоров, заместник кмет. Отбелязано бе, че е положено важно начало с приемането на Програма за развитие на туризма в община Тополовград, реална е възможността за развитие на културен туризъм, създаване на туристически пътеки и други.

Един от следващите изказали се г-н Илко Карайчев, Председател на Обществения съвет по спорта, предложи да се организират и проведат съвместни спортни инициативи със съседни общини с обединяване ресурсите на региона. Издирването и привличането на всички бивши местни спортисти, които биха искали да се включат и да помогнат с уменията и опита си за развитието на спортните заложби на децата бе следващото предложение. Така местната общност посочи две насоки, в които читалището да подкрепя и развива дейностите от интерес за общността:

  • организиране и провеждане на съвместни спортни инициативи със съседни общини с предложение пред община Тополовград за спортен празник на деца и ученици на 01 юни 2010 г.
  • създаване на туристически информационен център в гр. Тополовград.

Не на последно място по време на заключителния форум се определи форумите да се провеждат периодично (на три месеца), а в рамките на този период, ако възникне необходимост да се свика форум по конкретен проблем.

 Назад