Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Общински фондове – устойчив модел за подкрепа на местните общности

Понеделник, 12 Април 2021

През април 2021 г. Платформа АГОРА започва дейностите по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансиран от Фондация Америка за България. Проектът е с продължителност 24 месеца.

В периода 2015 - 2019 АГОРА, в партньорство с общините Монтана, Кюстендил, Смолян, Свиленград, Пещера, Карлово, Лясковец, Дряново и Бойчиновци създаде 9 общински фонда за подкрепа на местни инициативи по проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна", финансиран от Фондация „Америка за България". Тези общински фондове са устойчиви местни структури, създадени с решение на общинските съвети, с индивидуални правилници за управление и целево финансиране от общинските бюджети. Те осигуряват устойчив местен финансов ресурс за подкрепа на инициативи, гарантиращи гражданско участие с акцент върху местните приоритети за развитие.

Целта на настоящият проект е да се надгради и затвърди модел на местно развитие с участие, основан на мобилизиране на местни ресурси от общини и местен бизнес чрез укрепване и разширяване на мрежата от Общински фондове за подкрепа на местни инициативи.

Моделът ще се реализира в 10 български общини на територията на цялата страна. Шест от тях ще са общини, в които вече са създадени и функционират Общински фондове за подкрепа на местни инициативи и ще продължат да надграждат фондовете си, като споделят опита си с новопривлечени 4 общини.

Новите акценти в проекта са:

  • приобщаване на местният бизнес към работата на фондовете с включването му в консултативен процес за подобряване на условията и средата на живот на местните общности;
  • надграждане капацитета на местните организации и местния бизнес за осигуряване на устойчив ресурс за местно развитие чрез обучения и срещи за споделяне на опит между общините партньори;
  • конкурс за финансиране на проекти „Развитие на дарителството на местно ниво" .

Повече информация за проекта може да намерите в секцията проекти на сайта ни.

Подкрепата за Платформа АГОРА по настоящия проект е осигурена от Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.

 

 Назад