Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Общински фонд за подкрепа на местни инциативи – Лясковец обяви първа сесия за 2021 г.

Сряда, 07 Юли 2021

Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец първи обяви сесия за финансиране през 2021 г. в рамките на новия проект на Платформа АГОРА „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансово подкрепен от Фондация "Америка за България". „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот" е приоритетната област, която ще насърчава участието на общността при решаването на местни проблеми, прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот на общността. Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е 3 000 лв. Инициативите ще бъдат с продължителност от 2 до 3 месеца и могат да се реализират в едно или повече населени места на територията на община Лясковец .

Общият бюджет на фонда е 13 000 лв. и е осигурен от Община Лясковец и Платформа АГОРА.

Кандидатурите се изготвят във формуляр по образец, където се посочват и финансовите параметри на инициативата. Формулярът, запазен в pdf и/или Word формат се изпраща по електронна поща на адрес: proekti@lyaskovets.bg, или на хартиен носител в сградата на бившия Младежки дом в Лясковец.

Крайният срок за подаване на формулярите е 17:00 часа на 20.08.2021 г.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация за отворената сесия на фонда, може да получите на интернет страницата на Община Лясковец или на интернет страницата на администратора на фонда - СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица" .

Фонд за подкрепа на местни инициативи - община Лясковец е създаден в партньорство между община Лясковец и Платформа АГОРА през 2018 г.

Подкрепата за Платформа АГОРА по настоящия проект е осигурена от Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.Назад