Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи в община Кюстендил обяви приоритета за сесия 2021

Четвъртък, 02 Септември 2021

Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи в община Кюстендил обяви втора сесия за финансиране през 2021 г. с приоритетна област „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна в община Кюстендил". Целта е - устойчив модел за подкрепа на активните общности в община Кюстендил посредством създаване на по-благоприятна среда за детско развитие, по-добър достъп до култура и културна изява чрез:

  • подпомагане провеждането на културни събития на територия на община Кюстендил, както и техни участници;
  • подпомагане на изяви в конкурси за наука, творчество, изкуство и др.;
  • подпомагане на клубове за занимания с деца;
  • подобряване на материалната база, включително подпомагане на репетиционния процес, на танцовите колективи, школите за вокални и инструментални занимания;
  • стимулиране на местни творци за повишаване на естетиката и средата на обитаване;
  • съдействие за прилагането на иновативни методи за обучение, общуване и предаване на знания.

С обявяването на настоящата процедура за прием на проектни предложения се продължава и надгражда създаденото партньорство между Платформа АГОРА и Община Кюстендил при изпълнение на съвместните дейности при създаването и функционирането на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи. Фондът е поредният, който обяви своя сесия за 2021 г. в рамките на проекта на Платформа АГОРА „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансово подкрепен от Фондация Америка за България . Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е 1 000 лв. (с ДДС), а минималният - 300 лв. (с ДДС). Инициативите трябва да приключат до края на 2021 г. и да се осъществят на територията на община Кюстендил, с изключение участието в конкурси.

Общият бюджет на фонда е 14 000 лв. и е осигурен от Община Кюстендил и Платформа АГОРА.

Проектните предложения със съответните приложения се подават на следния адрес: гр. Кюстендил 2500, пл. „Велбъжд" № 1, община Кюстендил, отдел „Планиране и подготовка на проекти", запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: приоритетна област, наименование на проектното предложение и пълно име на кандидата.

Въпроси във връзка с попълването на формулярите за кандидатстване и изискванията по настоящата сесия на Фонда могат да се задават на rdei_kn@abv.bg или на адрес: пл. „Велбъжд" № 1, община Кюстендил, пощенски код 2500. Въпросите и отговорите ще се публикуват на сайта на община Кюстендил.

Крайният срок за подаване на формулярите е 30.09.2021 г.

Пакетът с документи, необходими за кандидатстване е достъпен на интернет страницата на Община Кюстендил, секция „Актуално".

Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Кюстендил е създаден в партньорство между община Кюстендил и Платформа АГОРА през 2018 г.

Подкрепата за Платформа АГОРА по настоящия проект е осигурена от Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.Назад