Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Община Пещера обяви сесия на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи

Сряда, 01 Юни 2022

Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи на община Пещера обяви сесия за финансиране през 2022 г. с приоритет „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот". Допустими кандидати в тази сесия на Фонда могат да бъдат:

  • неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза,
  • читалища по реда на ЗНЧ,
  • домсъвети по реда на ЗУЕС,
  • местни културни и образователни институции.

Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е 2 500 лв. Инициативите могат да бъдат с продължителност не по-малка от 1 месец и да не надвишава 3 месеца, като трябва да се реализират на територията на община Пещера.

Проектните предложения се подават в Центъра за административно обслужване в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: сесията на фонда, наименование на подателя, адрес, телефонен номер, електронна поща и наименование на проектното предложение. Телефон за връзка: 0350/6-22-03; 6-22-08, вътр.118 - Весела Хамамджиева.

Крайният срок за подаване на формулярите е 17:30 часа на 27.06.2022 г.

Пакетът с документи, необходими за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения е достъпен на интернет страницата на Община Пещера.

Фонд за подкрепа на местни инициативи на община Пещера е създаден в партньорство между община Пещера и Платформа АГОРА през 2018 г.

Подкрепата за Платформа АГОРА по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности” е осигурена от Фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.Назад