Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

„Откриване на европейски съседи в третата възраст”

Платформа АГОРА е партньор по проект „Откриване на европейски съседи в третата възраст", който се реализира от 8 организации от 6 различни европейски държави (Италия, Франция, Германия, Сърбия, Румъния и България) по програма Еразъм + на ЕС, „KA 2 стратегически партньорства". Координатор на проекта е Институтът за виртуално и реално образование на възрастни към Университета в гр. Улм, Германия. Целта е да се научи повече за ежедневието на хората във възрастовия диапазон 60-90 години в различните европейски държави, партньори по проекта. Отношението и възприемането на възрастните хора, както в държавите, в които живеят, така и извън тях е повлияно от представянето в медиите, което в повечето случаи е повърхностно или стереотипно. Като резултат, проектът цели да представи един по-задълбочен поглед „отвътре" на живота на хората от третата възраст и неговото разнообразие в различни европейски страни от Южна, Западна и Югозападна Европа. Разнообразие по отношение на условията на живот, свободно време и занимания, както и предизвикателствата, пред които са изправени - финансови, социални, здравни и други. Тази информация се събира чрез интервюта с възрастните хора.

В рамките на първата среща на партньорите, която се проведе в гр. София през ноември 2019 г. се определи структурата на интервютата, механизма на подбор на интервюираните и критериите, на които да отговарят. Резултатите от интервютата се представят пред широката публика под формата на текстове, снимков материал и видеоклипове на сайта на проекта. Те не са представителни, а целта е да провокират, да насърчат и подтикнат хората да помислят за различните условия на живот, политическа, социална и образователна среда, от която идват хората на възраст 60 + в Южна, Западна и Югоизточна Европа. По този начин се проявяват както приликите, така и разликите в техния живот. С представянето на подбрани случаи и базисна информация се цели повишаване на интереса към ежедневието на възрастните хора, като в собствената им страна, така и в други европейски държави. Продължителността на проекта е 24 месеца, с начало октомври 2019 г.