Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Календар на събитията

 

Подкрепящи организации

Медийни партньориновини и събития

Интегриране на игрови елементи в читалищните инициативи
Вторник, 19 Октомври 2021
Участниците в уебинара разработиха и доразвиха идеи за събития чрез внедряване на игрови подходи.
виж повече
Предложения за мерки и проектни идеи в Програма за София - сектор туризъм
Сряда, 13 Октомври 2021
Във връзка с провеждането на обществени консултации под формата на писмени консултации и обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. представяме мерките насочени към по-устойчив и иновативен
виж повече
Предложения за Интегрирани териториални инвестиции в Програма за София
Вторник, 12 Октомври 2021
В Програма за София са предложени няколко ИТИ, в които са включени различни общини от Югозападния район - Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков, Своге и Сливница.
виж повече
Секторни предложения за мерки и проектни идеи в Програма за София
Понеделник, 11 Октомври 2021
Програма за София представена с подбрани акценти от различните секторни мерки и потенциални партньорства в следните сфери: наука, образование, култура, здравословен и активен живот, по-добра транспортна свързаност и мобилност, соц.неравенства.
виж повече