Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Общо събрание Платформа АГОРА

Петък, 30 Април 2021

Редовно годишно Общо събрание на Сдружение „Платформа АГОРА" за приемане на: отчета на Управителния съвет за дейността за 2020 г. и годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.Назад