Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Куклата в традиционната местна култура", НЧ "Любен Каравелов 1897", с.Куртово Конаре

Идеята на инициативата бе възраждането и съхранението на местното културно наследство, свързано с изработването на кукли. За да се постигне целта бе извършена проучвателна и събирателска дейност и бяха организирани кръжоци за изработване на кукли от царевична шума, кратуни, дърво, камък и парцали. Бе създадена връзка между децата и възрастните хора, които помогнаха с материали, спомени и съхранени умения. За представяне на изработеното бяха организирани щандове с изложби на кукли по време на Куртово Конаре Фест, различни изложения в страната и на фестивала "Живо наследство" през септември 2010 г. в София. В резултат на този проект се възобнови една позабравена традиция и се създаде местна марка традиционен продукт. Този продукт се прие много добре на всички изложения, предизвика голям интерес от страна на публиката и част от продуктите бяха закупени на фестивали и изложения.

Инициативата се реализира по програма "Живо наследство 2010" на Фондация работилница за граждански инициативи.