Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Има ли условия за фолклорен туризъм в община Стамболийски?", НЧ "Любен Каравелов 1897", с.Куртово Конаре

До октомври 2009 г. в Общинския план за развитие бе записано следното: "В община Стамболийски няма условия за развитие на туризъм". След поредица от успешни инициативи на НЧ "Л. Каравелов", на туризма в общината бе отделено подобаващо внимание и бе прието, че може да се развива селски, еко, орнитоложки, фестивален и фолклорен туризъм. Читалищните състави ежегодно участват в различни международни фестивали и реализират успешни турнета, но дали и ние бихме могли да организираме някаква подобна инициатива? Оказа се, че може - с активното съдействие на читалищното настоятелство, с подкрепата на специалисти от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство-Пловдив (АМТИИ ) и чрез Интернет. Първото гостуване в К. Конаре бе на японски музиканти и танцьори, с които бе осъществен съвместен концерт, творческа среща и вечеря. Второто гостуване бе на певци от Белгия, Франция и Швейцария, които под ръководството на г-жа Радка Стефанова - диригент в АМТИИ и председател на читалището подготвиха репертоар от 8 български народни песни за участие в Копривщица 2010.

Инициативата се реализира със средства и ресурси от общността.