Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Читалищата в община Червен бряг за достъпна архитектурна среда

Понеделник, 30 Май 2011

Десет нови читалища бяха привлечени към инициативата на читалище "Светлина 1999" Червен бряг за изграждане на достъпна архитектурна среда на културните институти в община Червен бряг. Дейностите се реализират от читалище "Светлина 1999", Червен бряг по проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап" на Платформа АГОРА, финансиран от фондация „Америка за България".

На проведеното двудневно обучение на 27 и 28 май 2011 г. в рамките на инициативата, десетте читалища от община Червен бряг декларираха своята готовност да се включат в дейностите.

На обучението читалище "Светлина 1999" представи, както извършеното по инициативата до момента, така и опита на останалите читалища по проекта на Платформа АГОРА, които имат пряка връзка с изпълнението на предстоящата инициатива.

Читалищата от общината се запознаха с начините за организиране на обществени дискусии, които ще бъдат проведени във всяко едно от населените места, с принципите и методиката за реализиране на фондонабирателни кампании, както и с нормативната база за осигуряване на достъпна среда. Особено място по време на обучението бе отделено на методическата функция, която е предвидено да изпълнява създаденият в първия етап на проекта Обществен център "Светлина".

На участниците в двудневното обучение бяха раздадени много помощни материали и практически помагала за реализиране на бъдещите им инициативи.

Водещи на обучението бяха г-н Тихомир Константинов, координатор на проекта за читалище "Светлина", г-жа Петя Кирчева, бивш ръководител на Обществения център и г-н Кръстьо Вацов, експерт по достъпна среда, експредседател на "Ротари клуб" в Червен бряг и строителен предприемач.

Информацията е подготвен от екипа на Обществен център "Светлина", гр. Червен бряг.


Назад