Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Фестивалът в Куртово Конаре е иновативното културно събитие на община Стамболийски

Понеделник, 04 Юли 2011

Приключи работата на оценителната комисия по схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", с бенефициент 86 общини от градски агломерационни ареали.

Проектите са насочени към развитието, обновяването и обогатяване на културния живот, чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали.

Проектът на община Стамболийски „Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти - културната марка за развитие, обновление и повишаване привлекателността на община Стамболийски" получи много висока оценка и е сред одобрените проекти. Бюджетът на проекта е на стойност 303 089,16 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ по схемата на ОПРР е 95 %, а собственото /общинско/ съфинансиране е в размер на 5 %.

Общата цел на проекта е: Засилване ролята на културата като катализатор на процеса на регенерация и ключова характеристика за развитие на региона и повишаване на неговата привлекателност. Проектът ще се реализира през 2012 и 2013 г. и е продължение и надграждане на усилията на НЧ "Л. Каравелов 1897", с.Куртово Конаре, поставени с организирането на Куртово Конаре Фест през 2009 г. - благодарение на подкрепата на Платформа "АГОРА" и Фондация „Америка за България".Назад