Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Споделен опит в сферата на филантропията в гр. Никопол

Четвъртък, 28 Юли 2011

Обучително посещение в направление «Местна филантропия» се проведе на

27 и 28 юли 2011 г. в «НЧ Напредък 1871»гр. Никопол по програма "Споделен опит" на Платформа АГОРА по проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап", финансиран от Фондация „Америка за България".

Читалището домакин сподели с колеги от „Просвета 1927" - гр. Варна, НЧ "Светлина 1929", с.Труд, обл.Плавдив, НЧ "Изгрев - 1929", с.Опанец, обл.Плевен и НЧ "Земеделец 1874", Ново село, обл.Видин положителния опит от дарителската кампания в първата фаза на проекта. Също така бяха отчетени допуснатите грешки, преодолените трудности, приложените подходи, изведените препоръки, конкретни резултати и ползи от дарителската кампания за общността. Секретарят на читалището, г-жа Христова разказа за инструментите, които са използвали за набирането на средства, необходими за изграждане на паметен знак в рамките на местната инициатива «Никополските будители - големият капитал на малкия град».

Гостуващите читалища от страната, които се присъединиха към втората фаза на проекта на Платформа АГОРА в тематичното направление "Стимулиране на местната филантропия", представиха идентифицираните инициативи в своите общности след проведените граждански дискусии по места. Участниците в дискусията имаха възможност да коментират, дават и обсъждат идеи и предложения, да споделят личен опит, както и чужд.
Г-жа Даниела Димитрова запозна присъстващите с различните подходи и инструменти за набиране на средства. В посещението участваха г-жа Лисичкова - Председател на УС на Платформа АГОРА, инж.Георги Петров - Председател на УС на Асоциация "Съвременни читалища", двама стажанти от студентската програма по ПР и комуникации на АГОРА, както и г-н Иван Павлов - председател на „НЧ Напредък 1871", представители на Общинска администрация, СОУ „Хр.Ботев", членове на проектния екип, читалищни дейци и редактора на в."Никополски хоризонти" - Л.Найденов.

Обучително посещение подпомогна домакините и гостите за генериране на нови идеи.

Информацията подготви Николинка Христова, Секретар на НЧ "Напредък 1871", гр. Никопол.


Назад