Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Младите хора на Никопол и доброволчеството

Петък, 15 Юли 2011

На 13 юли т.г. се проведе дискусия на тема „Младите хора на Никопол и доброволчеството". Инициатор е „НЧ Напредък 1871" във връзка Европейската година на доброволчеството - 2011 г. и изпълнението на местната инициатива „Младежки доброволчески център". Младежите се запознаха с проекта на Платформа АГОРА "Активни граждански общности чрез читалищата в България" и дейностите в рамките на местната инициатива. Дванадесет младежи и девойки попълниха формуляри с желанието да работят като доброволци и проявиха интерес за мотивационно обучение на млади доброволци и за включването им в доброволчески инициативи в обществена полза.

Нурай Татаров и Айдън Касабов - членове на проектния екип


Назад