Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Гражданските права се дискутираха в гр. Червен бряг

Сряда, 27 Юли 2011

На 21 и 22 юли 2011 г. в читалище "Светлина 1999", гр. Червен бряг се проведе среща на читалищата, работещи в направление "Права на гражданите" по проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап". След като се запознаха с инициативите на читалище "Светлина1999" и работата на Обществения център към читалището, участниците се срещнаха със заместник-кмета на община Червен бряг г-жа Вергиния Василева, с която имаха възможност да обменят мисли относно възможностите за трайно партньорство между местната власт и третия сектор.

В рамките на обменното посещение се представиха инициативите на НЧ "Христо Ботев 27" с.Коиловци - "Чуй гласа на селото" и на НЧ "Напредък 1869", гр. Горна Оряховица - Създаване на дискусионен клуб "Права на гражданите". Г-жа Емилия Лисичкова, Председател на УС на Платформа АГОРА и г-н Красимир Иванов, кмет на с. Коиловци също взеха участие в обучителното посещение и последвалата общностна

 
среща, организирана от Обществения център за представяне на изготвения от екипа анализ на достъпната среда в културните институти на територията на общината. Гостите имаха възможност и да разговарят в неформална обстановка с партньорите на читалище "Светлина" във връзка с кампанията им.

На следващият ден домакин на участниците в обучителното посещение бе читалище "Васил Христов" с. Рупци, което прави първите си крачки в инициативата на НЧ „Светлина 1999" за достъпни културни институции. В срещата участваха кметът на селото и представители на екипите, работещи по проекта. Секретарят г-жа Анета Архангелова представи дейностите, които е извършило читалището в изпълнение на инициативата до момента, а в последвалата едночасова среща участниците дискутираха вариантите за консолидиране на обществото около инициативата и начините за активизиране на общността.Назад