Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Споделен опит и нови идеи за алтернативен туризъм в с. Момчиловци

Понеделник, 08 Август 2011

На 30 и 31 юли 2011 г. в с. Момчиловци се проведе четвъртата от поредицата срещи по програма "Споделен опит", част от проекта "Активни граждански общности чрез читалищата: втори етап" на Платформа АГОРА. В срещата взеха участие представители на гражданските инициативи в направление "Алтернативен туризъм" от с. Телиш, с. Горталово и с. Гара Бов, както и домакините от с. Момчиловци, които споделиха своя опит и предложения за обогатяване на новите инициативи със своите колеги. Въпросите за това как да се мобилизира ресурс и интерес за осъществяването на бъдещите проекти, както и да се подобри публичността бяха сред акцентите на двудневната среща.

През 2010 г. в рамките на първия етап на проекта "Активни граждански общности чрез читалищата", НЧ „Светлина 1925" с. Момчиловци завърши успешно своята инициатива за създаване на туристически информационен център в селото. Как се стигна до добрите резултати на този проект разказа неговия координатор и секретар на читалището г-жа Васка Мавродиева. Екипът на ТИЦ сподели и как се осигурява финансовата устойчивост на центъра, където участват различни заинтересовани страни, с което на практика се съвместяват няколко модела на финансиране, както от местните хотелиери и ресторантьори, така и от продажба на услуги и от доброволен труд.:
Днес туристическият център в с. Момчиловци не само функционира успешно, но и разширява дейността си. Чрез рекламната дейност, която развива, центърът вече се стреми да е полезен освен за местните хора и гостите на селото, също и за жителите в региона. За тази цел например с инициативата на местните хотелиери е създадена обща рекламна табела на къщите за гости в района, заедно с необходимите координати, която е поставена пред туристическия център. В тази връзка предстои също да се изготвят допълнителни рекламни материали за всеки от хотелите, да се издаде нов тираж на брошурите използвани до момента на български език, както и да се преиздадат същите на английски език. Освен настаняването на туристи центърът работи и за обогатяване на асортимента от сувенири, обновяване на интернет-страницата си, дългосрочно привличане и работа с "постоянни" туристи на с. Момчиловци и региона.

Към представянето на добрия опит на домакините г-жа Мария Никова, кмет на с. Момчиловци допълни и общата политическа воля в района за развитие на туризма, като даде пример с електронната система, в която работят община Смолян, кметството на с. Момчиловци и туристическия център, обменяйки в мрежа всякаква информация, свързана с темата.

Главната поуката на екипа, координирал гражданската инициатива и местните усилия за създаването на туристическия център в с. Момчиловци е диалог с всички участници в процеса и партньорство.

През 2011 г. и 2012 г. местната общност в Момчиловци ще работи за създаването на екопътека в селото и популяризирането й като туристическа атракция.

Втората част на посещението за обмяна на опит в с. Момчиловци беше отделена за представянето на предстоящите инициативи в направлението "Алтернативен туризъм". През следващите месеци местната общност в с. Телиш започва изграждане на туристическия лъч "През историята". Неговата цел е да привлече нови посетители в района. Сред предвидените дейности са изготвяне на туристически маршрут, обозначаването му с информационни табели, разработване на туристически беседи и подготвка на местни водачи, които да представят маршрута пред гостите на с. Телиш, реконструкция на налични вече обекти на културно-историческото наследство (като копия на две глинобитни жилища, открити около с. Телиш, но възстановени в двора на читалището), обогатяване на експозицията на читалището и др. Част от очакванията на местните хора към инициативата в дългосрочен план са да се ускори разработването на Програма за развитие на туризма в с. Телиш.

  Обучение в Момчиловци

За превръщането на своя район в туристическа дестинация обединяват усилия и хората от с. Горталово. Те започват изпълнението на инициативата „Горталовска туристическа дъга", част от която ще бъде разработването на маршрут между природните забележителности на района, обучението на местни хора във водачи по туристическата пътека, създаването на възможност за отдих, демонстрации и различни атракции по маршрута. Основните дейности на местната общност в дългосрочен план са насочени към създаването на повече възможности за отдих на туристи в самото село, тъй като в момента районът няма ресурс да предложи дългосрочни туристически услуги.

По време на обменната визита своя проект представи и Гара Бов. Местната общност там си поставя за цел да създате туристически информационен център и нов атракционен маршрут. Идеята е да се провокира интерес към местните природни дадености и културно-иторически забележителности като ТИЦ ще обезпечи информационното обслужване на гостите в населеното място. Работата тепърва предстои като паралелно ще се работи по картата на землището на Гара Бов, ще се поставят туристически табла и друг вид маркировка, ще се разработят атрактивни туристически маршрути и ще се обучат местни хора за водачи по тях, и в по-късен етап ще се предлагат и евентуално различни видове екстремен спорт. Гара Бов има тази възможност, заради уникалните географски дадености на района.

Обучение в МомчиловциСлед представянето на опита и на предстоящите инициативи по време на обменната визита беше отделено време за обсъждане на публичността на проектните идеи и възможностите за нейното подобряване. PR консултанта на проекта "Активни граждански общности чрез читалищата: втори етап" г-н Галин Бородинов, както и участниците в Медийната стажантска програма на АГОРА дадоха своите предложения за популяризирането на представените граждански инициативи. Те подчертаха, че алтернативният туризъм има нужда от живи разкази, а не само от паметници или съоръжения и че местните хора са тези, които посрещат гостите и продават продукта. Идеите за популяризиране на туристическите маршрути бяха свързани предимно с възможностите на електронните медии, специализираните издания, социалните мрежи, както и задължителните рекламни материали като брошури, сувенири, афиши.

Двудневният престой в с. Момчиловци показа още един положителен опит от местните хора - всяка година от 2002 г. насам наборът от селото навършил 50 години събира средства и влага усилия, за да направи с. Момчиловци по-уютно и привлекателно място за живеене. През годините в тази инициатива се включва и наборът навършил 60 г., а резултатите са видими за всички гости в района - входа и стълбите към аязмото, табелите на хода и изхода на града, детски площадки и реставрирани сгради, часовникът в центъра на селото и т.н. са дар от "наборите" към своето село.Назад