Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Създаване на достъпна среда в читалището в с.Рупци

Вторник, 25 Октомври 2011

Читалището в село Рупци, първо от цялата община Червен бряг, започна изграждането на подстъп (рампа) към сградата си, така че тя да стане достъпна за хора с трудности в придвижването и майки с детски колички. Инициативата се реализира в рамките на кампанията на НЧ "Светлина 1999", гр. Червен бряг за изграждане на достъпна среда в културните институти в община Червен бряг по проект на Платформа АГОРА "Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап". До края на месец октомври 2011 г. привлечените чисто финансови средства за инициативата възлизат на 2755.04 лв.

На 19 октомври 2011 г. за сетен път рупчани доказаха, че имат модерна визия за бъдещето и желаят да осигурят достъп до култура на всички в своето населено място. Активното гражданско общество в Рупци реши да се включи в изпълнението на проекта на своя територия като стартира със събраните до момента финансови постъпления от фирми и физически лица (общо 290 лв.), като разчита на дарения на материали и полагане на доброволен труд.

От шестнадесетте строители-доброволци единадесет бяха млади хора. С труда си участваха и двама кандидат - кметове на селото. В голямото междучасие се включиха и ученици от местното училище. За шест часа беше направен кофражът на рампата, насипаха се камъни и се изля бетона.

Съвсем скоро хората с трудности в придвижването и майките с детски колички ще имат осигурен достъп до всички мероприятия, провеждани в читалищния салон.

Рупчани са поддръжници на идеята читалищата да активизират гражданските общности по места, защото именно чрез тях в малките населени места живее българският възрожденски дух.

Информацията подаде г-н Илия Лалов от обществения център към читалище "Васил Христов" с. Рупци.Назад