Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Читалище „Светлина” бе домакин на форум в с.Момчиловци

Вторник, 28 Юли 2009

В самият край на работната седмица от 18:30 в малкия салон на читалище „Светлина", с. Момчиловци на 17 юли 2009 г. започна общностния форум, широко огласен предварително сред населението. Г-жа Васка Мавродиева, библиотекар на читалище „Светлина" обяви форума за открит и покани участниците да споделят важните за с.Момчиловци проблеми, които те биха искали да разрешат в рамките на проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България".

Както отбеляза един от участниците, техните стремежи са отправени по-скоро към поддържане на духовните ценности и запазване на характерната местна родопчанска атмосфера. Сред набелязаните въпроси се откроиха следните: създаване на клуб „Момчиловска традиция", създаване на традиция за „отбелязване на видните личности" на с. Момчиловци, съставяне на „географско-селищен очерк" на селото, изграждане на туристическо-информационен център в читалището, изготвяне на рекламни материали и др.

Всички споделени проблеми бяха записани и ще бъдат приоритизирани и проучени до следващия форум.
Участниците си обещаха си да се съберат отново на 30 юли 2009 г. от 18:30 ч.Назад