Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Обществен център “Светлина” в гр. Червен бряг отвори врати

Петък, 13 Ноември 2009

На 10 ноември 2009 г. в гр. Червен бряг бе открит офисът на Обществен център "Светлина" при НЧ "Светлина". Изграждането на центъра се финансира от фондация "Америка за България" по проекта "Активни граждански общности чрез читалищата в България" на Платформа "АГОРА" . Обществен център "Светлина" е oборудван с нова офис-техника и поддържа постоянна телефонна линия за граждани.


На откриването присъстваха представители на местната власт, начело със зам.-кмета на Община Червен бряг, на различни институции и организации, както и много граждани. Водосвет за здраве, благополучие и успешна народополезна работа отслужи местният свещеник, отец Красимир Лазаров. Председателят на читалището и координатор на проекта, Тихомир Константинов, преряза лентата с пожеланието тук жителите на Червен бряг да намерят своя естествен пристан по всички въпроси, свързани с техните граждански права и задължения.

Двадесет години след култовата дата 10 ноември, червенобрежани отново заговориха за необходимостта от действащо гражданско общество. Такава е и основната идея на проекта на читалище "Светлина" в гр. Червен бряг, който се реализира на територията на града от екип, състоящ се от над 30 ентусиасти в рамките на шест месечен период.


Целта на Общественият център в Червен бряг е да създава условия за формиране на активна гражданска позиция чрез разширяване достъпа до информация и познаване на правата и задълженията на гражданите.


Вече има приет и утвърден статут на Центъра, а работният екип премина през многомодулно обучение:

  • "Умения за общуване и работа в екип";
  • "Познаване на нормативни документи и работа с медии";
  • "Права на човека и гражданина";
  • "Умения за решаване на обществени проблеми чрез застъпничество".
Информацията е подготвена от екипа на Обществен център "Светлина", гр. Червен бряг.


Назад