Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Заключителен форум в Никопол

Понеделник, 01 Март 2010

На заключителния форум проведен на 26 февруари 2010 г. в НЧ "Напредък 1871", гр. Никопол се обединихме около извода, че проблемите на общността са проблеми и на отделния гражданин. Големият капитал на малкия град са неговите граждани и когато заедно търсим пътища и участваме с труд, идеи, съпричастност и дарения, то ние сме активна гражданска общност, защото заедно можем повече!

В продължение на пет месеца и половина в гр. Никопол се изпълнява местната инициатива „Никополските будители - големият капитал на малкия град". Подпомагане изграждането на Паметен знак за никополските будители и обновяване детския отдел на библиотеката бяха посочените проблеми с обществена значимост от местната общност. Те са реално изпълними, водят до видим резултат, а каузата привлича общественото мнение и насърчава участието на гражданите. Ангажирани в инициативата са местната власт, училището, частни и общински фирми и издателства от страната. Партньори са издателите на вестник "Посредник", „Посоки", „Форум север", „Читалищен вестник" и „Никополски хоризонти". В дейностите по инициативата директно се включиха над 350 души, от които 220 деца и млади хора. Ефектът от инициативата е достигнал до около 10 000 души чрез информационните бюлетини и табла, абонатите на вестниците, зрители на различни инициативи, потребители на Интернет. Основание ни дава фактът, че в дарителската кампания се включиха 190 дарители (физически и юридически лица), представители на 21 селища от България и един човек от Австралия. С общите усилия и работа на доброволци, проектния екип, представители на партньорите - Общинска Администрация и СОУ "Христо Ботев", читалищни служители и фирма подизпълнител бе обновен детския отдел на библиотеката, който вече има и нов вхoд. Инициативата бе оповестена с 15 цветни афиша и обяви за предстоящите дейности с общ тираж 300 броя.

Приет е план за работата на Детски център "Приятели на краезнанието и пазители на историческата и културна памет на родния край" и е разработена Програма за честване на Народните будители в общината, която ще се внесе за одобрение в "Постоянната комисия по образование, култура, туризъм и вероизповедания".

Изпълнението на дейностите създаде реални предпоставки за активно участие на гражданите в съхраняване на историческата и културна памет в Община Никопол. Важно е да се отбележи, че се създадоха условия за възстановяване и проявление на духовни, културни и общностни ценности, носители, на които са били будителите от Никополския край - първите учители и просветители, създателите на читалищата, книжари и издатели. Инициативата приобщи децата и млади хора към дейности, свързани с краезнанието, въвлече читалищните организации от общината в процеса на планиране и изпълнение на общинска програма, свързана с Народните Будители.

Успяваме, защото инициативата тръгна от гражданите! Ще продължим да работим за изграждането на паметния знак на Народните будители и с подкрепата и участието на местната власт ще постигнем целите си.

Информацията подготви Николинка Христова, Ръководител на проекта и секретар на НЧ "Напредък 1871", гр. Никопол.

 Назад