Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Под пепелта има много живи въгленчета!"

Понеделник, 19 Февруари 2018

На 31 март 2017 г. в София се състоя осмото издание на Конкурс АГОРА, където бяха отличени най-успешните инициативи, реализирани от читалище за предходната година. След тайно гласуване гостите на церемонията определиха голямата награда да бъде връчена на НЧ "Пробуда - 1906г.", с. Никола Козлево, област Шумен, за инициативата "Водното богатство на земите межу Лудогорието и Добруджа" за възстановяването на кладенци с чиста вода от региона. Наградата бе връчена заради усилията на хората да открият, картографират и възстановят старите източници на вода и перспективата за развитие на региона, която стои зад тази инициатива.

За това как се е отразила наградата на местната общност на Никола Козлево разговаряме година по-късно с носителите на читалищния Оскар от НЧ„ Пробуда - 1906г." и г-жа Иванка Семерджиева.

1. Как общността посрещна новината за наградата и провокира ли я за нови инициативи?

Отличието в Конкурс АГОРА 2016 за читалищна общностна инициатива с проекта „Водното богатство на земите между Лудогорието и Добруджа" преоткри отново темата и активира местната общност за разкриване и възстановяване на нови кладенци в безводната в миналото добруджанска земя.

Вестта за голямата награда мотивира кмета на общината да представи отличието пред членовете на общинската сесия и общността. Районните медии - вестник "Шуменска заря" и Радио Шумен отразиха инициативата и получената награда - АГОРА 2016 - читалищния ОСКАР!

Отличието мотивира за активно проучване на събитията от преди стотина години:

  • Кои са първите заселници от Одринска Тракия в нашите земи, открили водните богатства и заселили днешното село?;
  • С проекта „Родовите корени от Тракия" и проучването на 8-те рода и откритите в дворовете им кладенци, продължаваме амбициите си за ново участие с успешни проекти в следващи години в Конкурс АГОРА!

2. Ще споделите ли с нас какъв бе ефектът и по какъв начин беше използвана наградата от конкурс АГОРА 2016?

Получаването на награда и то каква - от Конкурс АГОРА и в такава обстановка - в хотел Рамада, дори и не сме мечтали. Много ви благодарим, приятели! Наградата е изложена във витрина на специално място в читалището. Наградната сума използваме за възстановяване на автентичен кладенец, който ще намери място в Алеята на родовете. Нея ще открием през юли 2018 г. по проект „Родовата памет от Тракия".

3. Какви препоръки бихте дали на своите колеги, които имат желание да развиват и включват местните общности в значими граждански инициативи?

Към приятелите от читалищата, на които опознаването и проучването на родния край е на сърцето им, им казваме:

  • Да използваме съхранената памет от възрастните хора!
  • Да запалим децата и младежите да продължават краезнанието!
  • Под пепелта има много живи въгленчета!


Назад