Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Творческа стипендия в община Кюстендил

Понеделник, 04 Юни 2018

На 04.06.2018 г. Платформа АГОРА в партньорство с Община Кюстендил и НЧ „Братство 1869", гр. Кюстендил обявява конкурс за творческа стипендия. Нарисувай, анимирай, оживи, възпей, извай, проектирай, снимай, филмирай или покажи по друг артистичен начин Кюстендил! Как бихте искали да представите града си като творец, така че да бъде запомнен с положителни емоции, както от местните хора, така и от гостите на града? Търсим различната гледна точка, форма и изживяване, представени като концепция от местен млад творец, за чиято реализация ще получи творческа стипендия от 1 000 лв. Кандидатурата с концепцията не бива да надвишава 3 стандартни страници (включително с визуализацията).

Концепцията за творческа стипендия трябва да представя достатъчно ясно идеята на твореца, посланието и ако е приложимо да има визуализация.

Условия за отпускане на творческа стипендия:

• Срокът за кандидатстване е 20.06.2018 г.

• Творците да бъдат на възраст до 35 години.

• Няма жанрови ограничения.

• Може да кандидатстват индивидуални творци или групи, които гарантират за автентичността на идеята и сами имат капацитет и собствени сили, за да я реализират без подизпълнители/доставчици на услуги.

• За да кандидатствате изпратете своята концепция, ако е приложимо с визуализация на електронна поща office@agora-bg.org .

• Един творец може да кандидатства с до 3 (три) идеи, като ще бъде подкрепен само за реализацията на една от тях.

• Творческа комисия ще разгледа постъпилите кандидатури и след оценката им ще определи на кого да отпусне стипендията.

• Ако не постъпят достатъчно качествени предложения, Комисията си запазва правото да не отпусне стипендия през 2018 г.

• Изплащането на стипендията ще бъде на два транша 80 % при сключване на договора и 20 % след приключване на работата и представяне на готовия продукт/творба.

• Крайният продукт/творба трябва да бъде готов и представен до края на месец октомври 2018 г.

Ако имате въпроси относно творческата стипендия може да ги зададете писмено на office@agora-bg.org или на тел.: 02/ 462 71 11.

Творческата стипендия се обявява и реализира в рамките на проект "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна" на Платформа АГОРА с подкрепата на фондация "Америка за България".


Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори. Назад