Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Панорама „Зареди промяна” в нови общини

Четвъртък, 13 Декември 2018

В периода 28 ноември – 12 декември 2018 г. се проведе панорама „Зареди промяна” с 150 участника от 6 нови общини в рамките на проект „Активни общности: изграждане на капацитет”. Целта на срещите бе АГОРА да сподели своя опит от създаване на общински фондове за подкрепа на инициативи в през последните две години. Г-жа Лисичкова сподели механизмите на създаване и функциониране на различните типове фондовете за подкрепа на местни инициативи, тяхното управление, ползите и резултатите от тях, добрите практики, а също така и потенциалните трудности. Срещите започнаха от общините Тополовград и Елхово на 28 ноември 2018г., продължиха в Любимец и Гълъбово на 29 ноември 2018 г., община Хисаря – 10.12.2018 г., и приключиха в община Стражица на 12.12.2018 г. В срещите участваха представители на 35 читалища, 8 образователни институции (училища и детски градини), 8 граждански организации, 5 представители на бизнеса и повече от 80 представители на общинска администрация. Първата половина на 2019-та година престои да се проведат още 10 подобни срещи за споделяне на опит.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

 

 Назад